Terms & Conditions

 

Terms & Conditions

 English:

 If you purchase as a private person, you as a consumer have 14days

unconditional return right from when you receive the goods - as per "angrettsloven".
Be aware that this right DOES NOT include sent coffee jf. angrerettsloven § 12 første ledd.

 Uncollected goods that are returned to us will be stored awaiting contact from you (the customer).

After this we will come to an agreement with you (the customer) as to how you will receive the goods.
All extra costs in conjunction with uncollected goods will be billed to you (the customer).

  Norsk: 

  Hvis du handler som en privatperson har du som forbruker 14 dagers ubetinget angrerett fra du mottar

varene - i tråd med reglene i angrerettsloven. Vær oppmerksom på at denne angreretten likevel ikke gjelder
for tilsendt kaffe, jf. angrerettsloven § 12 første ledd.

 Uavhentede varer som kommer i retur til oss vil bli oppbevart hos oss i påvente av at kunden tar kontakt.

Deretter vil vi avtale med kunden hva vi skal gjøre for at han/hun skal få varen sin. Alle ekstra kostnader
ved uavhentede pakker belastes kunden.